Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.

Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:

 • societăților comerciale private,
 • administrațiilor publice centrale și locale,
 • societăților aflate în subordinea sau sub autoritatea unei instituții de stat,
 • persoanelor fizice.

Ședințele de tranzacționare au loc fie electronic, fie cu prezență fizică în ringul bursier, prin sistemul strigării libere a prețului, asigurând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor și a organizării procedurilor, respectiv nediscriminarea, tratamentul legal, transparența și asumarea răspunderii.

În cazul licitațiilor cu final electronic, această etapă se derulează pe platforma electronică de tranzacționare a BRM.

Avantajele Pieței Licitațiilor

 • Număr mare de participanți existenți în piață;
 • Transparența și competitivitatea;
 • Cotații și prețuri de referință puse la dispoziția clienților de către BRM;
 • Negocierea prețurilor electronic prin platforma www.disponibil.ro sau prin licitație cu strigare;
 • Negocierea prețurilor se realizează în etape de 15 min, timp în care ofertanții își pot îmbunătăți oferta financiară în funcție de oferta contracandidaților;
 • Termen redus de desfășurare a procedurilor – procedura este programată la tranzacționare în maximum 7 zile din momentul emiterii lui

Serviciile oferite de BRM pe Piața Licitațiilor

 • Consultanță pentru aplicarea procedurilor de achiziții/achiziții publice;
 • Organizarea procedurilor pentru achiziția de produse, servicii și lucrări;
 • Organizarea procedurilor pentru vânzarea de bunuri, mijloace fixe, active;
 • Asistență pentru compartimentele specializate în organizarea și aplicarea procedurilor de vânzare și achiziții pe tot parcursul derulării unei proceduri:
  • întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice,
  • stabilirea criteriilor de calificare și selecție a ofertanților,
  • elaborarea documentelor necesare,
  • organizarea licitațiilor,
  • definitivarea contractelor cadru de achiziție.

Nr proceduraDataOraTip licitatieSensProdusOrdonator
148/202121-Sep-2110:00Licitatie deschisaInchiriere (Depunerea ofertelor pentru licitatie cu calificare urmata de licitatia cu strigare in data de 22.09.2021 ora 10:00)Spatii in Municipiul Bucuresti si Ploiesti 4 loturiSNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC BUCURESTI
102/202121-Sep-2110:00Licitatie deschisaVanzare (Depunerea ofertelor pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.brm.ro la o data comunicata ulterior)1 vagon de calatori si 1 tren etajatSNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC BRASOV
149/202128-Sep-2110:00Licitatie deschisaVanzare (Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului pentru vanzare cu depunere a ofertelor in data de 27.09.2021 ora 09.00)Deseuri de CLUSNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC BUCURESTI
01/202029-Sep-2110:00Licitatie deschisaVanzare (Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului pentru vanzare cu depunere a ofertelor in data de 28.09.2021 ora 12.00)Sectii de circulatie neinteroperabile individual sau grupate in scopul realizarii activitatilor de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile si asigurarii serviciilor de transport public de calatori si/sau marfaCNCF CFR SA
158/202129-Sep-2112:00Licitatie deschisaVanzare (Depunerea ofertelor pentru licitatie cu calificare urmata de licitatia cu strigare in data de 01.10.2021 ora 10:00)Deseu spanCOMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
147/202104-Oct-2110:00Licitatie deschisaVanzare (Depunerea ofertelor pentru licitatie cu calificare urmata de licitatia cu strigare in data de 05.10.2021 ora 10:00)2 vagoane si 7 trenuri etajateSNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC BUCURESTI
155/202110-Oct-2112:00Licitatie deschisaInchiriere (Depunerea ofertelor pentru licitatie cu calificare urmata de licitatia cu strigare in data de 14.10.2021 ora 10:00)Spații pentru expunere reclamă situate în incinta C.N.A.B. S.A. pachet integral – punct de lucru Aeroportul Internaţional Henri Coandă BucureştiCOMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI S.A.
Nr. procData proc.Ora proc.Tip proceduraSensObiect proceduraOrdonatorTerminal
154/202122-Sep-2110:10Licitatie deschisaVanzareVAGOANE DE CĂLĂTORISNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC IAȘIIași
138/202104-Oct-2111:00Licitatie deschisaVanzare17 VAGOANE DE CALATORI SI 1 TREN ETAJATSNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC CRAIOVACraiova
159/202105-Oct-2111:00Licitatie deschisaVanzareMijloace fixeTELECOMUNICATII CFR SAIasi
157/2021
06-Oct-2110:00Licitatie deschisaVanzare (Depunere oferte pentru licitatie deschisa cu calificare in 4.10.2021 urmata de licitatie electronica in 6.10.2021)DESEURI FEROASE -NEFEROASESNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC CLUJCluj
200/202107-Oct-2110:00Licitatie deschisaInchiriere (Depunere oferte pentru licitatie deschisa cu calificare urmata de licitatie electronica in 7.10.2021 repetare)SPATIU 40,50 MP AG. VOIAJ BISTRITASNTFC CFR CALATORI SA - SRTFC CLUJCluj
PRODUSECANT.U.M.PRET/U.M.VALUTADATATERMINAL
Deseuri cupru0.197tone4187.29eur22-Jan-19BRM
Deseuri diverse1lot25000lei29-Jan-19Constanta
Deseuri feroase si neferoase1lot4115000lei10-Jan-19BRM
Deseuri fier vechi54.7tone235.72eur22-Jan-19BRM
Deseuri span feros27tone195eur14-Jan-19BRM
Deseuri ulei uzat12.000tone99eur10-Jan-19BRM
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati26.531tone1994.16lei29-Jan-19Constanta
Inchiriere spatiu, 10 mp1lot6172.72lei14-Jan-19Galati
Inchiriere spatiu, 37.19 mp1lot9239.39lei14-Jan-19Galati
Inchiriere teren, 250 mp1lot1320lei14-Jan-19Galati
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 51lot147731.57lei21-Jan-19BRM
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina)4500buc56lei28-Jan-19Constanta
Traverse tip 171000buc9.15lei23-Jan-19BRM
PRODUS / ORDONATORSENSAMBALAREINFORMATII
Susan albVkg/tona0720 400 204 / 0727 222 077
Susan rosuVkg/tona0720 400 204 / 0727 222 077
Guma arabicaVkg/tona0720 400 204 / 0727 222 077
Nutreturi combinate pentru cresterea rumegatoarelorVsac/punga0728 859 032
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea rumegatoarelorVsac/punga0728 859 032
Nutreturi combinate pentru cresterea porcilorVsac/punga0728 859 032
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea porcilorVsac/punga0728 859 032
Zooforturi vitamino-minerale pentru porciVsac/punga0728 859 032
Nutreturi combinate pentru cresterea pasarilorVsac/punga0728 859 032
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea pasarilorVsac/punga0728 859 032
Zooforturi vitamino-minerale pentru cresterea pasarilorVsac/punga0728 859 032
Lapte-100.000 l/trimestruV0728 859 032
Animale- vaci reforma, tineret taurin, porciV0728 859 032

Pasul 1

Semnează un contract de prestări servicii cu BRM
Efectele contractului se declanșează în momentul în care ordonatorul intenționează să lanseze o procedură de achiziție sau de vânzare prin BRM și transmite Bursei o Comandă în acest sens.

Pasul 2

Trimite Comanda pentru organizarea unei proceduri de tranzacționare (vânzare/cumpărare)
Comanda se întocmește conform formularului de comandă atașat contractului de prestări servicii.

Pasul 3

Desfășurarea ședinței de licitație, adjudecarea, semnarea Hotărârii de atribuire și semnarea contractului de bursă cu câștigătorul licitației.
Procedurile se organizează în baza Regulamentelor BRM privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, sau vde alorificare de bunuri, la sediul central sau la terminalele BRM.

Hotărârea de atribuire consemnează aspectele derulate în perioada de analiză și evaluare a ofertelor.

Pasul 4

Semnarea contractului de vânzare – cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări cu câștigătorul procedurii
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări, câștigătorul procedurii va depune garanția de bună execuție în favoarea ordonatorului.

Pasul 5

Restituirea garanției de participare la procedură
Restituirea garanției se va face de către BRM în urma depunerii cererii de restituire, în original, la sediul BRM, după achitarea comisionului datorat către BRM, semnarea contractului de vânzare cumpărare și constituirea garanției de bună execuție.

 

Regulament BRM Achizitie R8 13.04.2017

RegulamentPentruVanzarea-de-BunuriR 8-17.12.2020

 

Piata Creantelor:

BRM REGULAMENT creante rev 3-dec 2020